دانش نامه شمال آرگنا

دانش نامه شمال آرگنا

تقویم شمال : ۲ ماه بهار – ۲ ماه تابستان – ۳ ماه پاییز و ۵ ماه زمستان

 

ضرب المثل :

۱ . میناری میخواهد دریانورد شود

این ضرب المثل موقعی به کار میرود که یک نفر بخواهد کاری غیر ممکن و البته خطرناک را انجام دهد

۲ . صبح را اگر میخواهی در لانه گرگ بخواب ولی شب را باید در زیر سقف خانه ات باشی