سخن های گهر بار javadth

سخن های گهر بارjavadth

 

اکثر این جملات از خودم هستش پس حق چاپ و نقل قولش رو حفظ کنید ،‌ ادم باشید یکم ، اقا کپی نکن دیگه

البته من خودم حق دارم جملات ملت رو بدون اجازه کپی کنم ولی شوما نه

 

۱ : برید دنبال زندگیتون قبل از اینکه ازتون فاصله بگیره
چون اون موقع مجبورید دنبالش بدویید

۲ من پایان تلخ یک داستانم

۳ زندگی من شبیه یه غذای سوختس ، نه میتونی ازش لذت ببری نه میتونی بندازیش بیرون چون تنها چیزی هستش که برای خوردن باقی مونده

۴ آدم فروش زیاده ، هر آدمیم یه قیمتی داره ، اینکه اون آدمایی که حتی فکرشم نمیکنین کی و کجا حاضر بشن شما رو بفروشن قیمت شماره رو مشخص میکنه