تهران – ۱۷ مرداد 

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ at ۱۰:۱۳ ب.ظ

تهران شهر عوضی 


وقتی همه امکانات مملکت رو ریختن تو تهران 

وقتی تبریز من هیچ امکانات خوبی نداره

وقتی تهران پره معتاده و شاید یه روز یکی دیوونه بشه با چاقو ملت رو تیکه پاره کنه

تهران یعنی  از ۱۰ نفر ۳ نفر رو گوشی شون رو تو تهران زدن

تهران یعنی هر کس‌ فقط به فکر خودشه و فقط کار خودش راه بیافته و خرش که از پل گذشت پل رو خراب کنه

تهران یعنی فساد . یعنی بخور تا خورده نشی

تهران یعنی له کن تا له نشی

آشغال دونی که ممکنه توش طلا هم پیدا کنی